Onze Projecten

Eneco Carbon Desk ondersteunt een breed scala van emissiereductie-projecten over de hele wereld. De Carbon Desk investeert alleen in projecten na een grondig onderzoek en due diligence om ervoor te zorgen dat alleen projecten, die een echte bijdrage aan de vermindering van broeikasgassen maken en zichtbaar verbeteren van het levensonderhoud van de omliggende gemeenschappen, worden geaccepteerd in het portfolio, zodat kopers er zich van kunnen verzekeren dat de carbon credits van de hoogste kwaliteit zijn.

Eneco projecten reduceren niet alleen de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, maar vertellen ook spannende verhalen over gemeenschappen die baat hebben bij de aankoop van carbon credits. Doormiddel van CO2 compensatie kunt u vandaag beginnen met de verantwoordelijkheid voor 100% van uw uitstoot te nemen, door te werken aan interne reductie-doelstellingen, waarbij vervolgens alle uitstoot die niet intern kan worden verminderd (de niet vermijdbare uitstoot), kan worden gecompenseerd met hoge kwaliteit carbon credits.

PNG REDD+ Project PNG REDD+ Project

PNG REDD+ Project

Papua New Guinea this fascinating land boasts more than 800 indigenous languages and is home to unique tropical ecosystems and biodiversity.

Vietnam Household Biogas Vietnam Household Biogas

Vietnam Household Biogas

Turning a problem into a solution can be life changing. For farmers in Vietnam, using waste to generate clean, sustainable energy saves them precious income while improving their family’s health and the environment.

Improved Cooking Stoves Programme in Ghana Improved Cooking Stoves Programme in Ghana

Improved Cooking Stoves Programme in Ghana

Gold Standard-PoA Man and Man Enterprise Improved Cooking Stoves Programme in Ghana, helps local households to reduce their daily energy consumption and thus mitigate greenhouse gas emissions.

Lower Zambezi REDD+ Project Lower Zambezi REDD+ Project

Lower Zambezi REDD+ Project

The project works with community members to improve land-use practices and conserve forests and wildlife. It establishes a reserve of 39,000 hectares of valuable Miombo forest, creating a vital buffer for a trans-frontier wilderness area.